Indicaties

Welke vorm van thuiszorg u ook ontvangt, hier zijn kosten aan verbonden. U kunt de thuiszorg op verschillende manieren ‘financieren’.

Indicatie

wtcg-inkomensafhankelijkIn Nederland is iedereen verplicht verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ. Om beroep te doen op zorg uit de AWBZ moet u een indicatie aanvragen. Deze indicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt of u zorg nodig heeft, welke zorg u nodig heeft en hoeveel zorg u nodig heeft. De indicatie gebeurt meestal schriftelijk of telefonisch, een enkele keer komt iemand van het CIZ langs voor een gesprek.

Voor de kosten van thuiszorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK.

Heeft u een indicatie ontvangen, dan kunt u kiezen uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

Zorg in natura

Bij zorg in natura wordt de organisatie die thuiszorg verleend rechtstreeks betaald door de zorgverzekeraar. Bij deze vorm van financiering heeft u geen vrije keuze voor thuiszorgorganisatie, maar u hoeft zelf geen administratie bij te houden. Houd er ook rekening mee dat, indien u kiest voor zorg in natura, u vaak minder zorg krijgt dan wanneer u zorg inkoopt via een PGB. Dit komt omdat de uurtarieven bij zorg in natura anders zijn dan wanneer het via het PGB loopt.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt zelf bij het CIZ een persoonsgebonden budget aanvragen, zonder doorverwijzing van een arts. Met het PGB regelt en betaalt u zelf de zorg. Bij het zorgkantoor moet u uw administratie kunnen overleggen en verantwoording afleggen over de bestedingen van het budget. Met de thuiszorgorganisatie maakt u afspraken over hoe de zorg verleend wordt en wat de zorgverlener doet.

B82511531Z_1_20110_2114275a

Particulier

U hoeft niet altijd een indicatie te hebben om zorg thuis te krijgen. U kunt ook kiezen voor particuliere financiering van de thuiszorg. Bij particuliere financiering kunt u helemaal zelf uw zorg bepalen en van wie u de zorg wilt krijgen. En u bent dus ook zelf verantwoordelijk voor de kosten en de hoogte daarvan. In veel gevallen is overigens particuliere financiering van thuiszorg (deels) fiscaal aftrekbaar.